Naudojimo sąlygos

Bendrosios interneto svetainės www.bioenergostims.eu naudojimo sąlygos.

 1. Prieš pradėdami naudotis SIA “BIOMEDICAL EUROPEAN ACADEMY” (registracijos Nr. 40003199468) svetaine www.bioenergostims.eu, atidžiai perskaitykite šias www.bioenergostims.eu svetainės naudojimo sąlygas (toliau – sąlygos).
 2. Svetainė – tai SIA „BIOMEDICAL EUROPEAN ACADEMY“, kurios interneto svetainės adresas yra www.bioenergostims.eu, sukurta svetainė su visa joje esančia informacija ir medžiaga.
 3. Lankydamiesi svetainėje www.bioenergostims.eu arba naudodami joje esančią informaciją apie prekes, Jūs asmeniškai arba Jūsų atstovaujamas asmuo, jei veikiate jų vardu, sutinkate su šiomis sąlygomis.
 4. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, nesilankykite ir nesinaudokite svetainėje www.bioenergostims.eu, nesinaudokite joje esančia informacija.
 5. Informuojame, kad SIA “BIOMEDICAL EUROPEAN ACADEMY” svetainėje www.bioenergostims.eu įvestos informacijos (įskaitant asmenų duomenis) tvarkymo tikslas yra parduoti joje nurodytas prekes ir suteikti pagalbą naudojant www.bioenergostims.eu svetainėje.
 6. SIA „BIOMEDICAL EUROPEAN ACADEMY“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti interneto svetainės www.bioenergostims.eu turinį ir naudojimo sąlygas. Tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje www.bioenergostims.eu.
 7. Kai pradėsite naudotis svetaine www.bioenergostims.eu ar vykdysite bet kokią veiklą minėtoje svetainėje, bus laikoma, kad esate susipažinęs su naudojimosi metu galiojančiomis taisyklėmis ir jų laikysitės. Kiekvienas svetainės vartotojas privalo reguliariai perskaityti taisykles, kad būtų informuotas apie jose padarytus pakeitimus. Jei nesutinkate su sąlygomis, naudotis svetaine draudžiama.
 8. Interneto svetainės www.bioenergostims.eu vartotojai turi teisę naudotis ten siūlomomis prekėmis už kainą, galiojančią atitinkamų prekių pasiūlymo metu. www.bioenergostims.eu turi teisę bet kuriuo metu keisti www.bioenergostims.eu svetainėje nurodytų produktų kainas ir/ar kurti naujus produktus ar paslaugas.
 9. Svetainės vartotojas sutinka gauti informaciją iš interneto svetainės www.bioenergostims.eu apie įvairaus pobūdžio naujienas.
 10. SIA “BIOMEDICAL EUROPEAN ACADEMY” neatsako už jokias išlaidas ir nuostolius, patirtus naudojantis svetaine www.bioenergostims.eu.
 11. Kilus neaiškumams dėl SIA „BIOMEDICAL EUROPEAN ACADEMY“ interneto svetainėje www.bioenergostims.eu patalpintų dokumentų formų užpildymo, prašome kreiptis į nurodytą kontaktinį asmenį svetainėje www.bioenergostims.eu.

Interneto svetainėje www.bioenergostims.eu siūlomų prekių pirkimas.

 1. Visada privalote veikti www.bioenergostims.eu svetainėje nurodyta tvarka.
 2. Nepiktnaudžiauti svetainėje www.bioenergostims.eu skelbiama informacija. SIA „BIOMEDICAL EUROPEAN ACADEMY“ turi teisę sustabdyti arba nutraukti prekių pardavimą, jeigu užsakymo metu neužtikrinamas www.bioenergostims.eu interneto svetainės naudojimo sąlygų laikymasis.
 3. Kreipdamiesi į SIA “BIOMEDICAL EUROPEAN ACADEMY” ar jos vardu atstovaujamą asmenį atlikti registruoto užsakymo, kuris yra neužbaigtas, pakeitimus, atkreipiame dėmesį, kad pakeitimus galima atlikti rašant el. laišką adresu bmpc@latnet.lv iš el. -užsakyme nurodytu pašto adresu arba susisiekus su SIA „BIOMEDICAL EUROPEAN ACADEMY“, skambinant užsakyme nurodytu telefono numeriu www.bioenergostims.eu telefonais: +37167701241.
 4. SIA „BIOMEDICAL EUROPEAN ACADEMY“, internetinėje svetainėje www.bioenergostims.eu radusi prekių kainų ar aprašymų klaidų ir/ar netikslumų, turi teisę vienašališkai nutraukti nuotolinės sutarties sąlygas, kol bus įskaitytas apmokėjimas už konkrečią prekę. Išimties tvarka SIA “BIOMEDICAL EUROPEAN ACADEMY” nuotolinė sutartis gali būti nutraukta tais atvejais, kai nuotolinė sutartis buvo sudaryta dėl kitos šalies piktybiškumo, apgaulės ar spaudimo; dėl užsakytų prekių trūkumų; dėl pernelyg didelių nuostolių, kuriuos patyrė bet kuri šalis; dėl pavėluoto atsiskaityti už prekes ir kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.
 5. Svetainės www.bioenergostims.eu naudojimas nesuteikia jokių nuosavybės teisių į turinį, prie kurio suteikiama prieiga. Draudžiama naudoti svetainėje www.bioenergostims.eu patalpintos informacijos turinį, nebent yra šio turinio savininko leidimas ar kitokio pobūdžio leidimas pagal įstatymus. Šios taisyklės nesuteikia teisės naudoti jokio prekės ženklo ar logotipo, esančio www.bioenergostims.eu svetainėje. Draudžiama pašalinti, padaryti nesuprantamus ar keisti teiginius, matomus www.bioenergostims.eu arba pateiktus per svetainę www.bioenergostims.eu.
 6. Svetainėje www.bioenergostims.eu pateikiamas prekių turinys ir aprašymas bei kita informacija, kuri yra SIA „BIOMEDICAL EUROPEAN ACADEMY“ nuosavybė.
 7. Siekdama pagerinti paslaugų teikimo kokybę, SIA „BIOMEDICAL EUROPEAN ACADEMY“ turi teisę įvestu elektroninio pašto adresu siųsti pranešimus, priminimus apie pradėtus, bet neįvykdytus užsakymus bei kitą informaciją.

Svetainėje www.bioenergostims.eu įvestų duomenų naudojimas ir konfidencialumas.

 1. SIA “BIOMEDICAL EUROPEAN ACADEMY” informuoja, kad nurodydami savo elektroninio pašto adresą sutinkate, kad jis būtų įtrauktas į duomenų bazę ir jai būtų galima išsiųsti pranešimą/priminimą apie pradėtus, bet nebaigtus prekių užsakymus iš interneto svetainės www. .bioenergostims.eu .
 2. Naudodamiesi svetaine www.bioenergostims.eu sutinkate, kad SIA “BIOMEDICAL EUROPEAN ACADEMY” arba bet kuri trečioji šalis, veikianti www.bioenergostims.eu vardu, gali rinkti ir saugoti duomenis, kurie leidžia jums sekti ir išvardyti:
  20.1. bendras apsilankymų interneto svetainėse skaičius;
  20.2. kiekvienos konkrečios svetainės lankytojų skaičius;
  20.3. www.bioenergostims.eu lankytojų interneto paslaugų teikėjų domenų vardai;
  20.4. IP adresai;
  20.5. kitus duomenis, kurių tikslas – naudoti sistemos administravimo tikslais, taip pat kontroliuoti naudojimąsi www.bioenergostims.eu svetaine ir organizuoti jos tobulinimą.
 3. DUOMENYS, KURI LEIDŽIA NUSTATYTI ASMENS ATPAŽINTI, NĖRA ATSKLEIDŽIAMI IR NEPERDUODAMA TREČIAMS ŠALIMS.
 4. SIA „BIOMEDICAL EUROPEAN ACADEMY“ turi teisę perduoti įvykdyto užsakymo duomenis, įskaitant telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir užsakyme nurodytą adresą, kad užsakymas būtų pristatytas pirkėjui. Šie duomenys siunčiami tik UAB „BIOMEDICAL EUROPEAN ACADEMY“ bendradarbiavimo partneriui, kuris pristatys užsakymą.
 5. SIA „BIOMEDICAL EUROPEAN ACADEMY“ nesieja vartotojo IP adreso ir elektroninio pašto adreso su duomenimis, leidžiančiais identifikuoti šį vartotoją. Tai reiškia, kad kiekviena vartotojo sesija bus įrašoma, tačiau svetainės www.bioenergostims.eu vartotojas išliks anonimiškas.
 6. Atkreipiame dėmesį, kad pateikdami savo elektroninio pašto adresą ar siųsdami bet kokią informaciją į svetainę www.bioenergostims.eu sutinkate, kad SIA “BIOMEDICAL EUROPEAN ACADEMY” turi teisę šiuos duomenis naudoti tik aukščiau nurodytais tikslais, įskaitant šią nuostatą 20 punkte nurodytam tikslui.

Interneto svetainės www.bioenergostims.eu privatumo ir autorių teisių apsauga.

 1. Pradėdami užsisakyti prekę, sutinkate, kad svetainėje www.bioenergostims.eu įvestus duomenis SIA “BIOMEDICAL EUROPEAN ACADEMY” galėtų naudoti pagal aukščiau nurodytas www.bioenergostims svetainės naudojimo sąlygas. eu.
 2. Užsakydami prekę patvirtinkite, kad esate susipažinę ir sutinkate su prekės pristatymo sąlygomis.
 3. Užsakydami prekę patvirtinkite, kad esate susipažinę ir sutinkate su teise naudotis garantija.
 4. Pradedant užsakyti prekę, susisiekus su SIA “BIOMEDICAL EUROPEAN ACADEMY” arba jos vardu atstovaujamu asmeniu, telefonu, raštu pokalbyje www.bioenergostims.eu svetainėje, el.paštu arba socialiniuose tinkluose , patvirtinkite, kad esate susipažinęs ir sutinkate su svetaine www. .bioenergostims.eu naudojimo sąlygos ir pateikti kontaktiniai duomenys yra teisingi.
 5. Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su svetaine www.bioenergostims.eu, išimtinai priklauso SIA “BIOMEDICAL EUROPEAN ACADEMY”. Pažeidus šias teises, kaltas asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat visiškai atsako už visą žalą, kuri buvo ar gali būti padaryta SIA “BIOMEDICAL EUROPEAN ACADEMY” ir tretiesiems asmenims.

Interneto svetainėje www.bioenergostims.eu įsigytas prekes patvirtinantys dokumentai.

 1. Sąskaita už užsakytas prekes išsiunčiama prekės užsakyme nurodytu el.
 2. Tais atvejais, kai užsakyta prekė pristatoma pirkėjo nurodytu adresu, pirkimą patvirtinantis dokumentas yra prekių važtaraštis, kuris siunčiamas kartu su užsakyta preke.
 3. Tai, kad pirkėjas gavo prekę, patvirtina:
  a) Gavus užsakytą prekę kurjerio pristatymu – pirkėjo parašas kurjerio/užsakymo davėjo elektroniniame terminale;
  b) Gavus užsakytą prekę siuntiniais – pirkėjo rankiniu būdu įvedus kodą, kad atšauktų prekės užsakymą.
 4. Pretenzijos, kad užsakymas nebuvo pristatytas, patvirtinus užsakymo gavimą vienu iš 32 punkte aprašytų būdų, nepriimami.
 5. Prekės pristatymo (išdavimo) metu prekės išorinė pakuotė turi būti įvertinta dalyvaujant prekės tiekėjui (išdavėjui).
 6. Jeigu prekės gavėjas nurodė išorinės pakuotės pažeidimą, tiekėjas (išdavėjas) surašo sugadinimo aktą pristatymo (išdavimo) metu, o nustatymo metu – pažeidimo faktą. pristatytos prekės bus įvertintos dalyvaujant gavėjui, taip pat iš karto patikrinama, ar siuntos turinys taip pat nėra pažeistas. Gauta informacija bus pažymėta žalos protokole.
 7. Jeigu prekės gavėjas prekės pristatymo (išdavimo) metu neįvertino prekės ir jos pakuotės išorinės išvaizdos, tačiau pasirašė už kokybišką prekės pristatymą, pakuotės pažeidimų nuotraukas ir /arba vėliau pateiktas prekių turinys nebus laikomas pakankamu įrodymu, kad žalą padarė tiekėjas (išdavėjas) perdirbimo metu ir nebus taip vienareikšmiškai prisiimama tiekėjo (išdavėjo) atsakomybė.

Skirtingos taisyklės.

37. Jeigu kuris nors iš šiose taisyklėse nurodytų punktų taptų negaliojančiais, tai neturės įtakos likusioms nuostatoms.

38. Bet kokie ginčai, kylantys ar susiję su šiomis sąlygomis ar paslaugomis, bus sprendžiami laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

39. Informaciją apie tai, kaip susisiekti su SIA „BIOMEDICAL EUROPEAN ACADEMY“, rasite interneto svetainės www.bioenergostims.eu skiltyje „Kontaktai“.