KĀ PRODUKTS DARBOJAS

Ir noskaidrots, ka selēndeficīta gadījumā samazinās selēna un gandrīz 30 dažādu selēnproteīnu, selēnenzīmu līmenis organismā, kas izraisa mitohondrālo disfunkciju. Mitohondriji ir organisma šūnu “spēkstacijas”, kas utilizē skābekli un ģenerē enerģiju, kura nepieciešama ne tikai bioloģisko procesu norisei un pašregulācijai, bet arī produktīvam dzīvesveidam. Daudzos pasaules zinātniskos centros noskaidrots, ka mitohondriālā disfunkcija rada dramatiskas sekas organismā, kuras izpaužas kā:

  •     enerģijas nepietiekamība, mazspējas simptomi;
  •     oksidatīvais stress un tā izraisītie bojājumi;
  •     atrofiski, distrofiski, deģeneratīvi, iekaisuma, toksiski un citi patoloģiski procesi;
  •     zema organisma pretestības spēja;
  •     samazināta dzīvotspēja;
  •     palielināta kaitīgu faktoru ietekme;
  •     palielināts slimīgums, mazināta dzīvildze.

Zinātniskos pētījumos konstatēts, ka selēndeficīta izraisītā mitohondrālā disfunkcija saistīta ar trijiem selēnenzīmiem, kam piemīt antioksidatīvas, antitoksiskas un antinekrotiskas īpašības. Selēns inducē šo selēnenzīmu sintēzi organismā. Bez tam atklāts mitohondrijiem specifisks selēnproteīns, kura bioloģiskās funkcijas vēl nav noskaidrotas. Tāpēc bioloģiski izmantojams selēns nepieciešams mitohondriju funkcionēšanai un organisma apgādei ar enerģiju.

Preparāta bioloģiski izmantojamas selēna formas ir 100% šķīstošā un 100% jonizētā stāvoklī, kas nodrošina, ka selēns efektīvi ieslēdzas selēnproteīnos, pozitīvi iedarbojas uz mitohondriju funkcijām un palīdz pavairot enerģiju un dzīvības spēkus organismā.