BIOENERGOSTIMS UN BIOSTIMS JAUNĀS IESPĒJAS

LIELĀKA EFEKTIVITĀTE.

Klīnisks pētījums ārstu uzraudzībā, kurā tika veikta dažādu plaši lietojamu selēnpreparātu testēšana, parāda, ka BIOENERGOSTIMS un BIOSTIMS potenciālā efektivitāte ir 1,0 – 5,7 reizes lielāka salīdzinājumā ar parastiem organiskiem vai neorganiskiem selēnpreparātiem. Ārstu un patērētāju aptauja apstiprina, ka preparāti, patiešām, efektīvi pilda savu uzdevumu.

NAV NEVĒLAMU BLAKUS EFEKTU.

Preparāti nesatur organismam kaitīgas vielas. Selēna formām nav blakņu. Pētījumi parāda, ka preparāti var mazināt toksisko vielu uzkrāšanos un toksisko apgrūtinājumu organismā, rekomendējamā devā ir drošs bērniem un pieaugušajiem:

 •     nerada nevēlamus blakus efektus;
 •     netraucē zāļu lietošanu;
 •     to var lietot pie jebkurām slimībām vai diagnozēm;
 •     to var lietot neierobežoti ilgi bez blaknēm.

MAZINA NOGURUMU UN PAAUGSTINA DARBASPĒJAS.

Ārstu uzraudzībā konstatēts, ka jauno selēnpreparātu lietošana mazina nogurumu un paaugstina darbaspējas 89 – 93% gadījumos. Klīniskie novērojumi, kas veikti personu vidū ar izteiktu nogurumu, parāda, ka šo preparātu lietošana pakāpeniski samazina noguruma un pazeminātas darba spējas pakāpi līdz 1,6 reizēm 4 mēnešu laikā un līdz 5,4 reizēm 12 mēnešu laikā.

UZLABO PAŠSAJŪTU.

Klīniskie pētījumi, kas veikti 30 personu vidū ar izteiktu sliktu pašsajūtu parāda, ka preparāta lietošana pakāpeniski samazina sliktas pašsajūtas pakāpi līdz 2,8 – 4,0 reizēm 4 – 12 mēnešu laikā.

MAZINA NERVOZITĀTI.

Klīniskie novērojumi ārstu uzraudzība, kas veikti personu vidū ar izteiktu nervozitāti parāda, ka preparāta lietošana pakāpeniski samazina nervozitātes pakāpi līdz 1,9 – 3,3 reizēm 4 – 12 mēnešu laikā.

VEICINA ENERĢIJAS RAŽOŠANU ORGANISMĀ.

Pētījumi (2160 mērījumi), kas veikti Holestiskās medicī-nas un naturapātijas asociācijā, liecina, ka jaunās paaudzes selēnpreparāti BIOENERGOSTIMS un BIOSTIMS palielina bāzes vielmaiņu un enerģētisko aktivitāti tieši tajos orgānos, kur novēro funkcionālo mazspēju. Lielāks pozitīvs energomobilizējošs efekts, līdz 2,1 reizēm, tiek novērots dziļas mazspējas gadījumā ar bāzes aktivitāti mērījuma punktos 35 – 40% no normas. Jo lielāka funkcionālā mazspēja orgānos vai organisma sistēmās, jo lielāka preparāta pozitīva ietekme uz bāzes vielmaiņu un enerģijas līmeni ir konstatēta.
Salīdzinoši pētījumi liecina, ka jaunās paaudzes selēnpreparātiem ir svarīgs energomobilizējošs uzdevums, kuru tie veic labāk nekā parastie selēnpreparāti: efektīvi palielina enerģētisko līmeni, energopiesātinājumu un energonodrošinājumu, kur tas organismam ir nepieciešams.
Zināmā mērā jaunās paaudzes selēnpreparāti var tikt vērtēti kā enerģijas rosinātāji (energotropi, biopotencori), kas veic šo uzdevumu veiksmīgāk nekā parastie selēnpreparāti.

HARMONIZĒ ORGANISMA SISTĒMU DARBĪBU.

Klīniskajā pētījumā (912 mērījumi) konstatēts, ka BIOENERGOSTIMS un BIOSTIMS palīdz normalizēt orgānu un organisma sistēmu darbību 96,3% diagnosticētas funkcionālās mazspējas gadījumā un 83,3% funkcionālās spriedzes gadījumā. Tas nozīmē, ka pazeminātas funkcionālās aktivitātes gadījumā preparāts var pastiprināt orgānu un organisma sistēmu darbību, bet funkcionālās spriedzes gadījumā – mazināt spriedzi attiecīgajā orgānā vai organisma sistēmā.
Pētījumi parāda, ka preparāts palīdz normalizēt funkcionālo aktivitāti sirds un asinsvadu sistēmā, elpošanas sistēmā, gremošanas sistēmā, endokrīno orgānu sistēmā, hepatobiliā-rajā sistēmā, urīnceļu sistēmā un imūnajā sistēmā.
BIOSTIMS pozitīvs efekts ir konstatēts 89,8% diagnosticētu funkcionālo traucējumu gadījumos.

VEICINA ATVESEĻOŠANOS.

Noskaidrots, ka bioloģiski izmantojamas selēna formas spēj koncentrēties bojājumu vietās, piemēram, infarkta vai insulta zonā, un tur veicināt atveseļošanos. Zinātnieki uzskata, ka organismā pastāv dabisks selēnatkarīgs atveseļošanās mehānisms. Ir zināms, ka selēns stiprina nespecifisko, šūnu un humorālo imunitāti, kā arī veicina antivielu un audzēja nekrozes faktora sintēzi organismā. Selēns palīdz mūsu organismam pašam cīnīties ar veselības problēmu visdažādākos gadījumos un tāpēc jaunās paaudzes selēnpreparāti ir efektīvi pirms un pēc operācijas, pēc infarkta un insulta, atveseļošanās periodā, kā arī slimību gadījumā.
62 veselības speciālistu aptauja, kas novēroja jaunās paaudzes selēnptreparātu lietotājus, parāda, ka produkti:

 •     paaugstina ārstēšanas efektivitāti – 98%
 •     mazina zāļu patēriņu – 80%
 •     mazina darba nespējas ilgumu – 61%

Ilgtermiņa klīniskie pētījumi, kas veikti ārstu uzraudzībā 450 šuvēju vidē liecina, ka jaunās paaudzes selēnpreparātu lietotājiem saslimšanas vai hronisko slimību uzliesmojuma biežums mazinās par 29 – 59%, salīdzinot ar kontrolgrupu, kur preparāts netika dots. Slimniekiem par 12 – 38% saīsinās arī ārstēšanās ilgums. Preparātu lietotājiem arodslimību biežums mazinās 1,4 – 3,5 reizes.

PLAŠĀKS PIELIETOJUMS.

NGSP-Technology nodrošina, ka jaunās paaudzes selēnprparātiem ir plašāks pielietojums nekā citiem selēnpreparātiem. Tos var:

 • lietot bērni un pieaugušie neierobežoti ilgi;
 • lietot pie jebkurām slimībām un diagnozēm;
 • lietot neatkarīgi vai kā papildinājumu ārstēšanai;
 • pievienot ēdienam vai lietot citādi;
 • lietot individuāli vai kolektīvi, ievadot kopējā ēdienā.