Garantijas un atteikuma tiesības

Lai izvairītos no pārpratumiem, saņemot preci lūdzam pārliecināties par to, vai piegādātās preces atbilst pasūtījumam.

Preces derīguma termiņš un tās ražotājs ir norādīts uz iepakojuma. Pārdevējs nodrošina to, ka pārdodamie uztura bagātinātāji ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par uztura bagātinātāju lietošanu un marķēšanu un tam ir pievienota informācija par uztura bagātinātāju pareizu un drošu lietošanu.
Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu, apmainīt preci pret atbilstošu preci, ja prece neatbilst reklāmā sniegtajam raksturojumam.

Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā.
Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;
2. patērētājs ir atvēris preces iepakojumu;