Garantijas un atteikuma tiesības

Mēs ticam mūsu produktiem un vēlamies, lai Jūs ar tiem būtu absolūti apmierināti. Ja kāda iemesla dēļ 30 dienu laikā neesat 100% apmierināts

Lai izvairītos no pārpratumiem, saņemot preci lūdzam pārliecināties par to, vai piegādātās preces atbilst pasūtījumam.

Preces derīguma termiņš un tās ražotājs ir norādīts uz iepakojuma. Pārdevējs nodrošina to, ka pārdodamie uztura bagātinātāji ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par uztura bagātinātāju lietošanu un marķēšanu un tam ir pievienota informācija par uztura bagātinātāju pareizu un drošu lietošanu.

Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu, apmainīt preci pret atbilstošu preci, ja prece neatbilst reklāmā sniegtajam raksturojumam.

Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 30 dienu laikā.

Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto Preci ir iesniedzams Pārdevējam.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • ja nav ievērots noteiktais Atteikuma tiesību īstenošanas termiņš;
 • ja Pircējs preces iepakojumu ir atvēris, veselības un higiēnas apsvērumu dēļ preci nevar atgriezt atpakaļ;

8.4.3. attiecībā uz tūlītējam patēriņam domātām precēm, precēm kas ātri bojājas vai ātri izlietojas, tai skaitā zālēm, uztura bagātinātājiem, higiēnas precēm un kosmētikas līdzekļiem;

8.4.4. ja Pircējs ir iegādājies bezrecepšu zāles, medicīnas preces un uztura bagātinātājus, kuriem nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi).

8.5. Lai Pircējs īstenotu Atteikuma tiesības, Pircējs paziņo Pārdevējam par Atteikuma tiesību izmantošanu. Pircējs var paziņot Pārdevējam par Atteikuma tiesību izmantošanu aizpildot atgriešanas formu https://www.e-menessaptieka.lv”, vai izmantojot Pārdevēja izstrādāto veidlapu “Iesniegums par atteikuma tiesību izmantošanu”: https://www.e-menessaptieka.lv/upload/content/interneta-aptiekas-noteikumi_pielikums_atteikuma-veidlapa_10-08-2020.pdf (pielikums).

8.6. Pēc paziņojuma par Atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas, Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas paziņojumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku.

8.7. Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma par Atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, nodot Pārdevējam Preces, nododot tās Aptiekā, kurā Pircējs Preces saņēma, vai nosūtot tās pa pastu uz šādu adresi: AS “SENTOR FARM APTIEKAS”, “Kamēlijas aptieka”, Brīvības iela 74, Centra rajons, Rīga, LV-1011. Pircējam pašam ir jāsedz ar Preču atpakaļ atgriešanu un nosūtīšanu saistītās izmaksas.

8.8. Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, izņemot papildus izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs ir izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais lētākais standarta piegādes veids, 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja paziņojumu par Atteikuma tiesību izmantošanu (lēmums atteikties no Distances līguma), pie nosacījuma, ka Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Pircējs atsakās, vai Pircējs ir iesniedzis apliecinājumu par to, ka Preces ir nosūtītas atpakaļ. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā Pircējam ar pārskaitījumu uz Pircēja norādīto bankas norēķina kontu.

Ordering BRAINEFFECT products is entirely risk-free thanks to our Satisfaction Guarantee!

We give our customers the opportunity to return the products they ordered from our webshop within 60 days after the purchase. After returning the product you´ll get a full refund.

Worst thing that could happen: After testing our BRAINEFFECT products you’re not fully satisfied, you return the products and get a full refund.

What’s probably going to happen: Combined with your willpower and discipline our products will move mountains!

Please note the following:

 • After the expiration of 60 days we neither can give you any refund for returned products nor can we send them back to you.
 • Completely emptied products cannot be returned.
 • In case you send back more than one unit of the same product only one of them may be opened to get the full refund.
 • We can’t refund any shipping costs.
 • The following products are excluded from the money back guarantee:
  • food products (ROCKET COFFEE, ROCKET C8 MCT OIL, KICKBAR, POWERBALLS)
  • merchandise products (hoodies & shirts)
  • seasonal products
  • cerascreen blood test kits
 • The payment method you chose for your order will be used for the refund.
 • The satisfaction guarantee applies only once per customer and product.

Your 14-day right to return as laid down by law remains untouched by our Satisfaction Guarantee.