OLIGO-SELENIUMTM formula
ar fiksētu devu bioloģiski izmantojamā selēna