SELĒNS VESELĪBAI

KAS IR SELĒNS?

Selēns ir būtisks veselībai un organismam. Selēns ir obligāti nepieciešams un neaizstājams mikroelements (mikrouzturviela) un neatņemama organisma sastāvdaļa. Selēns nesintezējas organismā, to nevar aizstāt ar citiem elementiem. Optimāls selēna patēriņš nepieciešams katram cilvēkam, neatkarīgi no vecuma vai veselības, un ir obligāts priekšnoteikums veselības aizsardzībai, saglabāšanai un stiprināšanai katram bez izslēguma.

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA, 432/2012), ilgstošu pētījumu un novērojumu rezultātā, secina un norāda ka selēns:

  • veicina normālu vairogdziedzera darbību;
  • veicina normālu imūnsistēmas darbību;
  • veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu;
  • veicina normālu spermatoģenēzi;
  • palīdz uzturēt nagu veselību;
  • palīdz uzturēt matu veselību.

SELĒNA BIOLOĢISKĀS FUNKCIJAS.

Cilvēku un dzīvnieku organismā konstatēti gandrīz 30 dažādu bioloģiski nozīmīgu selēnspecifisku selēnproteīnu, to vidū arī virkne selēnenzīmu, kas īsteno selēna bioloģiskās funkcijas organismā. Katram selēnproteīnam, selēnenzīmam ir tam raksturīgas bioloģiskās funkcijas. Zinātniski pierādīts, ka selēnproteīni ir obligāti nepieciešami visām organisma šūnām un sistēmām, to normālai darbībai. Ja selēndeficīta rezultātā selēnproteīnu daudzums organismā mazinās, rodas pataloģija, kas mazina veselības līmeni, izraisa mazspējas simptomus un palielina slimīgumu.

SELĒNS VAI BIOLOĢISKI IZMANTOJAMS SELĒNS?

Selēns sastopams daudzās organiskās un neorganiskās formās. Zinātniski pierādīts, ka dažādas selēna formas atšķiras ne tikai ķīmiski, bet arī dažādi tiek izmantotas organismā. Pasaulē veikti daudzi zinātniski un klīniski pētījumi, kas ļāva noskaidrot, ka dažādu selēna formu bioloģiskā izmantojamība un iedarbība organismā tieši atkarīga no efektivitātes, ar kādu selēns specifiski ieslēdzas selēnproteīnos. Tas selēns, kas specifiski neieslēdzas selēnproteīnos, neīsteno selēna bioloģiskās funkcijas organismā un nedod labumu tā patērētājam.